Doel Vereniging

Het doel van de vereniging is het opleiden van de benodigde lotusslachtoffers ten behoeve van het eerste hulponderwijs en deze zo veel mogelijk in te zetten bij de opleiding, training en examinering van de eerste hulpverleners.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • te zorgen dat er voldoende studiebijeenkomsten worden georganiseerd.
  • het bevorderen van studiegroepen waar gediplomeerde hulpverleners worden opgeleid tot lotusslachtoffer.
  • Het instellen van Lotuskringen waar gediplomeerde Lotusslachtoffers hun kennis op peil kunnen houden en/of uitbreiden.
  • toezicht te houden op de naleving van de voorschriften betreffende de opleiding en het optreden naar buiten.
  • het onderhouden van contacten en andere vormen van samenwerking met de eerste hulporganisaties.