Gort Trauma Groep

Gort Trauma Groep

-
-
-
-
-
-
Gort Trauma Groep
Mw. M. Hartogsveld
06-51811678
...
Mw. M. Hartogsveld
06-51811678
...
-
-
-
-
Basisopleiding Lotus
Als lotusslachtoffer ben je onmisbaar voor veel docenten, instructeurs en oefenleiders. Je stelt deelnemers in staat om hun vaardigheden te proberen op échte mensen. Maar om te leren hoe je moet reageren op hulpverlening, wat de symptomen van letsels zijn en hoe je grimeert is het wel nodig om een goede opleiding te volgen. Lotuskring GTG biedt die opleiding aan. Om deel te nemen aan de opleiding is het noodzakelijk dat je in het bezit bent van een geldig diploma Eerste hulpverlener van Het Oranje Kruis.

Inhoud van de basisopleiding Lotusslachtoffer
Aan het einde van de opleiding kun je:

- Een goede en veilige keuze maken in het materiaal voor namaakweefsel en het vervolgens op de juiste kleur brengen, op de juiste plaats aanbrengen en zodanig op de huid aanbrengen dat de grens tussen de echte huid en het namaakweefsel niet te zien is (uitstrijken)
- De verschijnselen van een aantal stoornissen en letsels op didactisch verantwoorde wijze zodanig grimeren en acteren dat zij de werkelijkheid zoveel mogelijk benaderen en in overeenstemming zijn met de geldende fysiologische en pathofysiologische inzichten;
- De aard van het letsel verbinden aan een logische oorzaak en ongevalstoedracht, op zo'n manier dat het geloofwaardig is
- Zodanig grimeren en acteren dat het uitgebeelde letsel aansluit bij de leerdoelen van de hulpverlener, geloofwaardig is en didactisch verantwoord.

Welke letsels leer je tijdens de opleiding?
- snijwond
- steekwond
- scheurwond / lapwond
- schaafwond
- neusbloeding
- eerste-, tweede- en derdegraads brandwonden
- ernstige uitwendige bloeding aan onderarm en onderbeen
- kneuzing en verstuiking
- gesloten en open botbreuk van het onderbeen
- gesloten botbreuk van onderarm en pols
- gesloten botbreuk van de bovenarm
- gesloten botbreuk van het sleutelbeen
- stoornissen van het bewustzijn (verminderd bewustzijn, bewusteloosheid)
- flauwte
- shock

Opzet van de basisopleiding Lotus
De opleiding in 2018 is op 13 woensdagavonden van 19:00 tot 22:00 uur. Daarnaast organiseren we twee volle zaterdagen van 10:00 tot 16:00 uur in Amersfoort. Na die lesdagen ben je er klaar voor, maar bepaalt de Lotusinstructeur of je examen kan doen. We gaan er van uit dat je op 8 december 2018 examen doet. Tussen de opleidingsdagen door krijg je opdrachten mee voor thuis. Goed grimeren en acteren leer je vooral door ook buiten de cursusdagen met het geleerde aan de slag te gaan.

Kosten en voorwaarden cursus slachtofferacteur
De kosten van de opleiding Lotus bedragen € 450. Die kosten zijn vrijgesteld van BTW. Daarin zitten ook de kosten voor het examen (€ 165), koffie en thee, lunch, een goedgevulde grimekoffer en de huur van de locatie waar we de cursus geven. Je kunt in termijnen betalen en ook kun je een deel betalen door te spelen op inzetten.

Wanneer je de cursus bij Lotuskring GTG volgt gaan we er van uit dat je na afronding van de opleiding graag voor onze kring wil gaan acteren en dus lid wil gaan worden. We zien je dus als aspirant-lid en gaan er van uit dat je je net als onze gediplomeerde lotussen houdt aan ons huishoudelijk reglement.

Inschrijven voor de basisopleiding Lotus
Heb je interesse in de opleiding Lotus? We hebben een opleiding gepland die start op 13 juni 2018, waar je datzelfde jaar nog examen doet. Je kunt je aanmelden via https://slachtofferacteur.nl/contact-opnemen. Eén van onze instructeurs neemt dan contact met je op om je eens welkom te heten tijdens een van onze oefenavonden. Zo hopen we je enthousiasme te wekken voor deze prachtige hobby.
-